• M&A

 • Poskytujeme komplexné poradenské služby v priebehu celého transakčného procesu pri zachovaní maximálnej informovanosti klienta. Vďaka našim skúsenostiam, prístupu k medzinárodnému know-how a kontaktom sme schopní efektívne maximalizovať hodnotu pre našich klientov.
 • V rámci M&A služieb poskytujeme predovšetkým:
 • Poradenstvo pri predaji firmy
 • Poradenstvo pri nákupe firmy
 • Poradenstvo pri fúziách / Joint Ventures
 • Manažerské odkupy (MBOs)
 • Naše služby zahŕňajú predovšetkým:
 • Poradenstvo pri výbere štruktúry transakcie
 • Riadenie a koordináciu celkového transakčného procesu
 • Prípravu marketingových materiálov komunikovaných investorom / akvizičné ciele
 • Identifikáciu, analýzu a oslovenie potenciálnych investorov či vybraných akvizičných cieľov, pričom vďaka našim dlhoročným skúsenostiam a partnerstvu s profesionálmi z Rothschild & Co máme vybudovanú rozsiahlu sieť kontaktov s väčšinou popredných hráčov na trhu
 • Poradenstvo pri vyjednávaní súvisiacej transakčnej dokumentácie