• Strategické poradenstvo

  • Správna alokácia kapitálu patrí medzi najzložitejšie procesy. Ponúkame asistenciu pri rozhodovaní o investíciách, divestíciách a ďalších kľúčových krokoch
    súvisiacich s voľbou kapitálovej štruktúry. Poskytneme komplexné služby, pokiaľ si kladiete nasledujúce otázky:
  • Vyplatí sa naďalej rozvíjať firmu?
  • Čo môžem získať investíciou v zahraničí?
  • Aké mám konkurenčné výhody?
  • Akým spôsobom efektívne nastaviť corporate governance?
  • Ako vyriešiť nástupníctvo?