• OCENENIE A FAIRNESS OPINIONS

  • S využitím nášho know-how v oblasti korporátnych financií ponúkame našim klientom spracovanie objektívnych analýz a posudkov ich spoločností, cenných papierov a obchodných príležitostí.
  • Naše služby zahŕňajú predovšetkým:
  • Analýzu business plánu a finančnej situácie spoločnosti
  • Ocenenie spoločnosti
  • Posúdenie ponúk na predaj/nákup obchodných podielov
  • Prezentáciu výstupov predstavenstvu a majiteľom spoločnosti
  • Tzv. fairness opinions, čiže nezávislé posudky rôznych obchodných príležitostí pre prípady s viacerýmí vlastníkmi, pre veriteľov, orgány verejnej moci, potenciálnych investorov a iné