• FINANČNÉ PORADENSTVO

  • Poskytujeme poradenské služby zamerané na voľbu vhodnej finančnej stratégie – získavanie prioritného a podriadeného dlhového kapitálu, vlastného kapitálu a ďalších nástrojov štruktúrovaného financovania.
  • Naše služby zahŕňajú predovšetkým:
  • Poradenstvo pri výbere optimálnej kapitálovej štruktúry vzhľadom k daným možnostiam financovania
  • Aktívnu podporu v priebehu celého procesu financovania
  • Prípravu marketingových materiálov
  • Poradenstvo týkajúce sa zmluvných podmienok a vyjednávania transakčnej dokumentácie