• Ocenění a posudky poctivosti (fairness opinions)

 • S využitím našeho know-how v oblasti corporate finance nabízíme klientům zpracování objektivních analýz a posudků jejich
  společností, cenných papírů a obchodních příležitostí.
 • Naše služby zahrnují především:
 • Analýzu business plánu a finanční situace společnosti
 • Ocenění společnosti
 • Posouzení nabídek na prodej/nákup obchodních podílů
 • Prezentaci výstupů představenstvu a majitelům společnosti
 • Tzv. fairness opinions, tj. nezávislé posudky různých obchodních příležitostí např.
  pro situace více vlastníků, pro věřitele, orgány veřejné moci, potenciální investory, aj.