• M&A

 • Poskytujeme komplexní poradenské služby během celého transakčního procesu
  při zachování maximální informovanosti klienta.
  Díky našim zkušenostem, snadnému přístupu k mezinárodnímu know-how a kontaktům
  jsme schopní efektivně maximalizovat hodnotu pro naše klienty.
 • V rámci M&A služeb poskytujeme především:
 • Poradenství při prodeji firmy
 • Poradenství při nákupu firmy
 • Poradenství při fúzích / Joint Ventures
 • Manažerské odkupy (MBOs)
 • Naše služby zahrnují zejména:
 • Poradenství při výběru struktury transakce
 • Řízení a koordinaci celkového transakčního procesu
 • Přípravu marketingových materiálů komunikovaných na investory / akviziční cíle
 • Identifikaci, analýzu a oslovení potenciálních investorů či vybraných akvizičních cílů,
  přičemž díky našim dlouholetým
  zkušenostem a partnerství s profesionály z Rothschild & Co máme
  vybudovanou rozsáhlou síť kontaktů s většinou předních hráčů na trhu
 • Poradenství při vyjednávání související transakční dokumentace