EBRD

CORPIN ve spolupráci se společností ENVIROS zastupuje zájmy European Bank for Reconstruction and Development v České Republice. Předmětem činnosti je posílení spolupráce EBRD s českými společnostmi při jejich přeshraničních aktivitách v regionech, kde EBRD působí. Úlohu Business Development Konzultanta zastává Ing. Karel Bureš, Managing Partner.
Více se dozvíte na stránkách Ministerstva Financí České republiky.